Nowe wytyczne MEN i GIS

Drodzy Rodzice,
Zgodnie z najnowszymi wytycznymi MEN i GIS od poniedziałku 03.08.2020 r. liczba dzieci przebywających w jednej sali ulega zwiększeniu do 17 dzieci.
Zgodnie z Państwa zgłoszeniami (przyjmując wszystkie zapisane na dyżur dzieci), utworzone zostaną 2 grupy.

procedury reżimu sanitarnego – covid-19_3

Przypominamy, że Ci z Państwa, którzy nie korzystali z opieki przedszkolnej w trybie reżimu sanitarnego zobowiązani są, w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola, do przedłożenia następujących dokumentów:
oświadczenie rodziców – covid-19
oświadczenie o pomiarze temp – covid-19
Ankieta dla rodziców – covid-19