Rok szkolny 2023/2024

Czesne: za pierwsze dziecko: 282 zł/m-c, za drugie i kolejne dziecko: 242 zł/m-c

W opłacie stałej (czesnym) oferujemy następujące zajęcia:

Zajęcia Częstotliwość
Język angielski (zwiększona ilość godzin) 3 x w tygodniu
Rytmika 2 x w tygodniu
Religia 1 x w tygodniu
Programowanie – Bee-Boty (3-latki) 1 x w tygodniu
Programowanie – Ozoboty (4-latki) 1 x w tygodniu
Programowanie – Geniboty (5-latki) 1 x w tygodniu
Logopedia indywidualna (kieruje logopeda) 1 x w tygodniu
Profilaktyka wad wymowy (3-latki) 1 x w tygodniu
Gimnastyka rozwijająca 1 x w tygodniu
Psycholog – zajęcia grupowe TUS 1 x w tygodniu
Psycholog – zajęcia indywidualne wg potrzeb 1 x w tygodniu
Terapia pedagogiczna wg potrzeb 1 x w tygodniu
Zajęcia z pedagogiem specjalnym wg potrzeb 1 x w tygodniu
Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych wg potrzeb
Koncerty muzyczne 1 x w miesiącu
Zajęcia dodatkowe dla chętnych – nieobowiązkowe Opłata
Taniec 16,00 zł
Szachy 25,00 zł
Mały inżynier 17,50 zł / 22,50 zł
Piłka nożna 15,00 zł / 17,50 zł

Opłata za wyżywienie: 16 zł dziennie / 3 posiłki dziennie:
śniadanie, zupa + podwieczorek, drugie danie, napoje do wszystkich posiłków

ODPISY :
– zwrot pieniędzy za wyżywienie w czasie nieobecności dziecka odbywa się w następnym miesiącu rozliczeniowym (np. za nieobecność dziecka we wrześniu zwrot następuje w październiku);
– opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi za czas nieobecności dziecka. Wyjątkiem jest nieobecność dziecka w przedszkolu dłuższa niż 14 dni kalendarzowych (w ciągłości) spowodowana pobytem w szpitalu lub sanatorium potwierdzona zaświadczeniem lekarskim w wysokości 1/22 miesięcznej opłaty (tj. 100%) za każdy dzień nieobecności.

Opłaty za przedszkole należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca na konto: Caritas Poznańska 75 1020 4027 0000 1702 1317 3762

Rok szkolny 2024/2025

Czesne: za pierwsze dziecko: 315 zł/m-c, za drugie i kolejne dziecko: 275 zł/m-c

W opłacie stałej (czesnym) oferujemy następujące zajęcia:

Zajęcia Częstotliwość
Język angielski (zwiększona ilość godzin) 3 x w tygodniu
Rytmika 2 x w tygodniu
Religia 1 x w tygodniu
Programowanie – Bee-Boty (3-latki) 1 x w tygodniu
Programowanie – Ozoboty (4-latki) 1 x w tygodniu
Programowanie – Geniboty (5-latki) 1 x w tygodniu
Logopedia indywidualna (kieruje logopeda) 1 x w tygodniu
Profilaktyka wad wymowy (3-latki) 1 x w tygodniu
Gimnastyka rozwijająca 1 x w tygodniu
Psycholog – zajęcia grupowe TUS 1 x w tygodniu
Psycholog – zajęcia indywidualne wg potrzeb 1 x w tygodniu
Terapia pedagogiczna wg potrzeb 1 x w tygodniu
Zajęcia z pedagogiem specjalnym wg potrzeb 1 x w tygodniu
Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych wg potrzeb
Koncerty muzyczne 1 x w miesiącu
Zajęcia dodatkowe dla chętnych – nieobowiązkowe Opłata
Taniec  zł
Szachy  zł
Mały inżynier  zł
Piłka nożna  zł

Opłata za wyżywienie: 18 zł dziennie / 3 posiłki dziennie:
śniadanie, zupa + podwieczorek, drugie danie, napoje do wszystkich posiłków

ODPISY :
– zwrot pieniędzy za wyżywienie w czasie nieobecności dziecka odbywa się w następnym miesiącu rozliczeniowym (np. za nieobecność dziecka we wrześniu zwrot następuje w październiku);
– opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi za czas nieobecności dziecka. Wyjątkiem jest nieobecność dziecka w przedszkolu dłuższa niż 14 dni kalendarzowych (w ciągłości) spowodowana pobytem w szpitalu lub sanatorium potwierdzona zaświadczeniem lekarskim w wysokości 1/22 miesięcznej opłaty (tj. 100%) za każdy dzień nieobecności.

Opłaty za przedszkole należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca na konto: Caritas Poznańska 75 1020 4027 0000 1702 1317 3762