Jeżyki

„Jeżyki” to nasze najstarsze przedszkolaki – dzieci 5 – letnie.
Starszaki chętnie pomagają młodszym i są dla nich wzorami do naśladowania.
Sala „Jeżyków” jest koloru pomarańczowego, a wyposażenie i zabawki
odpowiadają potrzebom starszaków, które uczą się i bawią
z Panią Marianną oraz Panią Barbarą, a pomaga im Pani Natalia.

Konsultacje:
po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

TEMATY KOMPLEKSOWE NA MIESIĄC
LUTY:

Tydzień I:  MOJE ULUBIONE ZAWODY
Tydzień II:  SCHODKAMI DO NIEBA
Tydzień III:  FERIE -CZAS ZABAWY
Tydzień IV: FERIE -ZA BAJECZKĄ KROK ZA KROKIEM
Tydzień V: KOSMOS DZIEŁEM DOBREGO BOGA

WYBRANE ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

− poznanie następstw pór roku, nocy i dni,
− czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.
− rozpoznawanie cyfr
− rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej.
– kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy.
– poznanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi
– nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania
– wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi
− klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.
– poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach
– nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew
– wyrzucanie śmieci do kosza
– szanowanie wody, niemarnowanie jej
– wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione
– poznawanie przedstawicieli ginących gatunków
– poznawanie sposobów dbania o środowisko: oczyszczanie wody, zakładanie filtrów na kominy fabryczne,
– karanie za łamanie praw przyrody. − porównywanie schematu własnego ciała ze schematem ciała innej osoby.
– oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu i w teatrze
– poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf)
– przestrzeganie zasad właściwego zachowania się
– odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda
– umiejętne posługiwanie się rekwizytami
– przygotowanie kącika teatralnego
– wzbogacanie kącika w stroje, maski; wspólne wykonywanie pacynek, kukiełek, sylwet (do teatrzyku cieni).

WIERSZ I PIOSENKA MIESIĄCA

WIERSZ:
Hanna Ożogowska
Malowany wózek

Malowany wózek,
para siwych koni,
pojadę daleko,
nikt mnie nie dogoni

Pojadę daleko
po ubitej dróżce,
tam gdzie stoi mała chata
na koguciej nóżce.

Stanę przed tą chatką,
będę z bicza trzaskał:
-Wyjdźże Babo Jago,
Wyjdźże jeśli łaska!

Wyjdzie Baba Jaga
stara, całkiem siwa,
spyta bardzo grubym głosem:
-Kto mnie tutaj wzywał?

-To ja, Babo Jago,
przyjechałem prosić,
żebyś nie skrzywdziła
Jasia i Małgosi.

Jeśli nie – to powiem
rzecz ci nieprzyjemną:
będziesz, Babo Jago, miała
do czynienia ze mną!!!

Przy tych słowach biczem
machnę: szachu! Machu!
że aż Baba Jaga
zemdleje ze strachu.

Ja koniki pognam,
-Hep! Hep! – krzyknę na nie
i wrócę do mamy
na drugie śniadanie.

PIOSENKA:
B. Forma
KOCHAMY WAS

Czy wy wiecie moi mili czy wy wiecie
Ile babć i dziadków jest na całym świecie
Właśnie wielkie święto swoje dzisiaj mają
Więc wnuczęta im piosenkę śpiewać chcą.

Kochamy was, kochamy całym sercem
I radości chcemy dać wam jak najwięcej.
Nasze buzie uśmiechnięte
Dziś życzenia ślą przepiękne
Żyj babuniu, żyj dzidziuniu latek sto.

JĘZYK ANGIELSKI

Zagadnienia są dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu
Celem zajęć jest aby dziecko:

  • rozumiało bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagowało na nie;
  • uczestniczyło w zabawach
  • powtarzało rymowanki i proste wierszyki
  • śpiewało piosenki w grupie
  • rozumiało ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami