Jeżyki

„Jeżyki” to nasze najstarsze przedszkolaki – dzieci 5 – letnie.
Starszaki chętnie pomagają młodszym i są dla nich wzorami do naśladowania.
Sala „Jeżyków” jest koloru pomarańczowego, a wyposażenie i zabawki
odpowiadają potrzebom starszaków, które uczą się i bawią
z Panią Marianną oraz Panią Wioletą, a pomaga im Pani Natalia.

Konsultacje:
po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

TEMATY KOMPLEKSOWE NA MIESIĄC
KWIECIEŃ:

Tydzień I:  WIELKANOC – ZWYCZAJE I TRADYCJE
Tydzień II:  WIOSNA NA WSI 
Tydzień III:  DBAMY O ZIEMIĘ
Tydzień IV: TEATR

WYBRANE ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

− rozpoznawanie liter drukowanych małych i wielkich
− czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.
− rozpoznawanie cyfr
− rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej.
– kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy.
– poznanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi
– nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania
– wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi
− klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.
– poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach
– nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew
– wyrzucanie śmieci do kosza
– sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi
– sadzenie drzew, kwiatów i dbanie o nie
– niedeptanie trawników, klombów z kwiatami
– szanowanie wody, niemarnowanie jej
– wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione
– poznawanie przedstawicieli ginących gatunków
– poznawanie sposobów dbania o środowisko: oczyszczanie wody, zakładanie filtrów na kominy fabryczne,
– karanie za łamanie praw przyrody. − porównywanie schematu własnego ciała ze schematem ciała innej osoby.
– oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu i w teatrze
– poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf)
– przestrzeganie zasad właściwego zachowania się
– odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda
– umiejętne posługiwanie się rekwizytami
– przygotowanie kącika teatralnego
– wzbogacanie kącika w stroje, maski; wspólne wykonywanie pacynek, kukiełek, sylwet (do teatrzyku cieni).

WIERSZ I PIOSENKA MIESIĄCA

WIERSZ:
„Obudziły się pisanki”

Obudziły się pisanki wielkanocnym rankiem i
wołają:
– Patrzcie! Tu na stole same niespodzianki!
Bazie srebrno – białe i baranek mały.
Ten baranek ma talerzyk, skubie z niego owies
świeży
A baby pękate w cukrowych fartuchach
Śmieją się wesoło od ucha do ucha!

PIOSENKA:
„O Zajączku Wielkanocnym”

Skacze drogą zając, skacze pomalutku.
Przykucnął za płotem, hop i już w ogródku.
Kic, kic, kic cichutko, skrada się do domu.
Każdemu zostawia prezent po kryjomu.
REF.: Święta Wielkanocne z jajkiem i
zającem,
Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne.
Idą chłopcy drogą, idą pomalutku.
Przykucnęli cicho, hop i już w ogródku.
Naraz śmiech i wrzawa, śmigus-dyngus krzyczą
i dziewczynki łapią i wodą je chlapią.
REF.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem,
Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne.

JĘZYK ANGIELSKI

W akacje tuż.. tuż.. A my śpiewamy, recytujemy i nazywamy to co już znamy!

Holidays are coming soon.. We are singing, declaiming and calling that what we have already known!

Celem zajęć jest aby dziecko:

  • rozumiało bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagowało na nie;
  • uczestniczyło w zabawach
  • powtarzało rymowanki i proste wierszyki
  • śpiewało piosenki w grupie
  • rozumiało ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami