Jeżyki

„Jeżyki” to nasze najstarsze przedszkolaki – dzieci 5 – letnie.
Starszaki chętnie pomagają młodszym i są dla nich wzorami do naśladowania.
Sala „Jeżyków” jest koloru pomarańczowego, a wyposażenie i zabawki
odpowiadają potrzebom starszaków, które uczą się i bawią
z Panią Marianną oraz Panią Barbarą, a pomaga im Pani Natalia.

Konsultacje:
po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

TEMATY KOMPLEKSOWE NA MIESIĄC
MAJ:

Tydzień I:  POLSKA – MOJA OJCZYZNA
Tydzień II:  CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE
Tydzień III:  ŁACIATY TYDZIEŃ NA WSI
Tydzień IV: DZIECI Z RÓŻNYCH KONTYNENTÓW

WYBRANE ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

− dziecko kulturalnie zwraca się do innych, rozpoznaje i nazywa swoje emocje i potrzeby,
– dziecko przestrzega norm przyjętych przez grupę oraz stosuje się do poleceń nauczyciela,
– dziecko ćwiczy komunikowanie swoich granic w sposób nieprzemocowy oraz szanowanie granic innych osób,
– dziecko akceptuje potrzeby dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
− dziecko stara się być samodzielne oraz kończyć rozpoczętą pracę,
– dziecko uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,
− dziecko ćwiczy prawidłowe trzymanie narzędzia do pisania oraz koordynację wzrokowo-ruchową,
– dziecko ćwiczy posługiwanie się jedną ręką podczas pisania lub zabaw grafomotorycznych,
− dziecko podejmuje funkcję dyżurnych, dba o wspólną przestrzeń i uczy się odpowiedzialności za nią,
– dziecko, ćwiczy umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach (odporność na porażkę i stres),
– dziecko uczy się współpracować z innymi,
– dziecko uczy się planować i przygotowywać miejsce pracy i zabawy,
– dziecko doskonali koncentrację i skupianie uwagi
– dziecko doskonali motorykę małą i dużą,
– dziecko rozwija ciekawość poznawczą oraz systematycznie poszerza wiedzę z różnych dziedzin życia człowieka, zgodnie z tematyką poszczególnych tygodni,
– dziecko usprawnia procesy myślowe, rozwijając analizę, syntezę, porównywanie, klasyfikowanie, abstrahowanie i uogólnianie.

WIERSZ I PIOSENKA MIESIĄCA

WIERSZ:
Joanna Białobrzeska
Moja mała Ojczyzna
Jest na mapie mała kropka,
Ja tu mieszkam, tu mnie spotkasz
Jest ciekawie i wesoło
W moim świecie naokoło.

Na podwórku trzy kałuże,
Położyły się przy murze,
Trzepak bardzo dziś kaprysi –
duży dywan na nim wisi.

Słońce z cieniem gra tu w berka,
Pan kominiarz z dachu zerka,
teraz chyba każdy przyzna,
że jest piękna ma Ojczyzna!

PIOSENKA:
Piosenka o pomaganiu ludziom
sł. i muz. Jerzy Kobliński

Kto jeśli nie ty, kto jeśli nie my
Kto jeśli nie ja pomagać innym ma?

Nieprawda, że cały świat
Jest wielkim, bezdusznym miejscem
Gdzie człowiek nic nie jest wart
Pieniądze tylko są szczęściem.
A szczęście największe jest
Gdy płynie z dawania niż brania
więc bądźcie przygotowani do pomagania!

Kto jeśli nie ty, kto jeśli nie my
Kto jeśli nie ja pomagać innym ma?

Dobro, które dziś masz
Dla chorych, samotnych ludzi
Prędzej czy później do ciebie
Z podwójną siłą powróci.
Pomagać, to dzielić się
Nie chcąc w zamian dosłownie niczego.
Łzy pozmieniać w śmiech
Nie ma nic bardziej cennego.

JĘZYK ANGIELSKI

Zagadnienia są dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu
Celem zajęć jest aby dziecko:

  • rozumiało bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagowało na nie;
  • uczestniczyło w zabawach
  • powtarzało rymowanki i proste wierszyki
  • śpiewało piosenki w grupie
  • rozumiało ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami