Ramowy rozkład dnia

Godzina Zajęcia
6:00 – 8:00 Przychodzenie dzieci do przedszkola.
Praca indywidualna z dziećmi.
Zabawy w kącikach zainteresowań.
8:00- 8:30 Ćwiczenia poranne.
Czynności gospodarczo- porządkowe.
Doskonalenie czynności samoobsługowych dzieci – przygotowanie do posiłku.
8:30- 9:00 Śniadanie.
9:00 – 12:00 Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczycielki wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci.
Czynności gospodarczo- porządkowe. Doskonalenie czynności samoobsługowych dzieci – przygotowanie do posiłku.
12:00- 12:30 Obiad – zupa + podwieczorek.
12:30- 13:45 Grupa 1 – leżakowanie.
Grupa 2 i 3 – odpoczynek; relaksacja i wizualizacja. Słuchanie bajek literackich i muzycznych. Zabawy swobodne.
13:45 – 14:00 Czynności higieniczno-porządkowe. Doskonalenie czynności samoobsługowych dzieci. Przygotowanie do posiłku.
14:00 – 14:30 Obiad – II danie.
14:30 – 17:00 Pobyt na świeżym powietrzu.
Zajęcia dodatkowe i twórcze – praca zespołowa i indywidualna.
Praca indywidualna z dziećmi.
Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci.
Rozchodzenie się dzieci.