Regulamin rekrutacji

Wypełnioną kartę zgłoszenia dla nowych dzieci wraz z listem motywacyjnym, należy przynieść do przedszkola i przekazać pracownikowi pełniącemu dyżur w szatni.

Rok szkolny 2023/2024

Rok szkolny 2024/2025

Kartę zgłoszenia dziecka można otrzymać w placówce lub pobrać ze strony internetowej.

W przedszkolu funkcjonuje rekrutacja ciągła tzn. jeśli w ciągu roku szkolnego przedszkole dysponuje wolnym miejscem możliwe jest przyjęcie dziecka w każdym miesiącu roku.