19.10.2020 – Milion dzieci modli się na różańcu

W poniedziałek 19 października nasze Małe Promyczki z wszystkich grup wzięły udział w międzynarodowej akcji „Milion dzieci modli się na różańcu”, prosząc o pokój dla świata i zakończenie pandemii. Ojciec Pio powiedział kiedyś, że jeżeli milion dzieci modli się prosząc w tym samym czasie o to samo, to świat musi się zmienić! i my do tej zmiany chcemy dołożyć nasze małe ziarenka. Maryjo Królowo pokoju – módl się za nami i za całym światem!