2019.05.29 – Zimne orzeźwienie na Dzień Dziecka

Rodzice najlepiej znają swoje pociechy i wiedzą jak sprawić, by na ich buziach rozpromieniały uśmiechy! W Święto Dzieci do Przedszkola przyjechała „Krówka” i każdemu Promykowi wręczyła smakowite lody! Dzieci ze smakiem wspólnie ucztowały, a ich oczy z radości błyszczały.
M. S.