2020.01.13 Dyżur – FERIE ZIMOWE

Drodzy Rodzice,
Uprzejmie prosimy o podanie u wychowawczyń
planowanych obecności/nieobecności dzieci w okresie feryjnym:

27.01-7.02.2020 r
do dnia 17.01.2020 r.