2020.03.31 – Zwolnienie z opłat przedszkolnych

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WNOSZENIA OPŁAT NA RZECZ PRZEDSZKOLA

Szanowni Państwo,
w związku z zamknięciem Przedszkola spowodowanym wystąpieniem epidemii wirusa  SARS-CoV-2 Caritas Poznańska, jako organ prowadzący, wraz z Dyrektorem Przedszkola, biorąc pod uwagę misję Przedszkola i jego charakter, a także w pełni rozumiejąc potrzeby i oczekiwania rodziców, w odniesieniu do rozliczeń opłat uiszczanych na rzecz Przedszkola postanowili:

w całości zwolnić opiekunów prawnych z uiszczania wszelkich opłat za okres, w którym Przedszkole było i będzie zamknięte z powodu epidemii.
W związku z powyższym pobrane wcześniej opłaty za wyżywienie dziecka w Przedszkolu za cały okres zamknięcia Przedszkola w miesiącu marcu zostaną zaliczone na poczet opłaty należnej za pierwszy okres po wznowieniu normalnej pracy Przedszkola, a opłaty za wyżywienie w kolejnych miesiącach nie będą pobierane, aż do czasu wznowienia działalności Przedszkola.

Zwrócone zostanie także uiszczone wcześniej czesne za cały ten okres marca, w którym przedszkole było zamknięte (tym samym czesne zostanie zwrócone w wielkości 15/22 uiszczonej wcześniej opłaty w miesiącu, w którym Przedszkole wznowi pracę). Czesne nie będzie pobierane za kolejne miesiące – aż do czasu wznowienia normalnej działalności Przedszkola.
Przedszkole, w przypadku jakichkolwiek pytań, prosi o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: promyki@caritaspoznan.pl
Życzymy zdrowia i mamy nadzieję, że już wkrótce ponownie spotkamy się w murach Przedszkola.
Agnieszka Graj
Dyrektor Przedszkola