2020.04.16 – Podpisywanie umów

Szanowni Państwo,
Proces rekrutacji dobiegł końca. Zgodnie z regulaminem termin podpisywania umów pierwotnie został ustalony na dzień 29.04.2020r.
Jeśli do tego czasu zostaną zniesione lub poluzowane obostrzenia związane z Covid-19 będziemy mogli tego dokonać we wskazanym czasie.
W przeciwnym wypadku 27.04.2020r. pojawi się kolejny komunikat z naszej strony wyznaczający nową datę.
W dniu podpisania umowy będzie należało złożyć oryginał dokumentu zgłoszenia dziecka do przedszkola (dotyczy tylko tych zgłoszeń, które zostały przesłane drogą elektroniczną).

P.s. Na adresy mailowe, które podane zostały w kartach zgłoszenia (dotyczy tylko dzieci z rocznika 2017 i 2018) wysłaliśmy do Państwa wiadomości weryfikujące poprawność wpisania danych. Uprzejmie prosimy o odesłanie informacji o otrzymaniu wiadomości lub w przypadku, kiedy wiadomość do Państwa nie dotarła, o wysłanie maila na adres: promyki@caritaspoznan.pl