2020.05.17 – Jan Paweł II – Sto lat temu w Wadowicach…