26.03.2021 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

„Nie bój się tylko wierz… Zaufaj Jezusowi dziś…” ♪
To refren pieśni rozpoczynającej Drogę Krzyżową. W piątek, 26 marca dzieci z najmłodszej grupy szły z krzyżem po drodze jaką szedł Pan Jezus na Golgotę. Droga Krzyżowa rozpoczęta została pieśnią „Tam na krzyżu”, którą pięknie zagrali i zaśpiewali muzycznie utalentowani Rodzice najmłodszych dzieci. Dzięki tak pięknej muzycznej oprawie to spotkanie w Sanktuarium było wyjątkowe. Bardzo Im za ten aktywny udział i poświęcony czas dziękujemy!
(♪ „Tam na Krzyżu – na Golgocie – umarł Jezus. Za grzechy i choroby twe. On zmartwychwstał – śmierć pokonał – z grobu powstał. Tak prawdziwie żyje Pan”).
Dziękujemy Księdzu Proboszczowi Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, dzięki któremu nagłośniony został cały kościół, każdy z obecnych mógł włączyć się w śpiewane rozważania.
Pszczółki, które sporo ćwiczyły i pięknie na próbach śpiewały, były bardzo zasłuchane i z pewnością na długo zostanie w ich sercach ten piękny czas spotkania w Sanktuarium. Tym bardziej, że na Drogę Krzyżową przybyli Rodzice najmłodszych przedszkolaków!
Na spotkanie w kościele przybył również Ksiądz Dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Bardzo dziękujemy za niespodziankę odwiedzin, za Drogę Krzyżową, którą z nami przeszedł oraz za piękne Słowo, które do nas wygłosił.
Pamiętając tak piękną Drogę Krzyżową, która dzięki tak wielu osobom z pewnością pozostanie niezapomniana, życzymy zadumy w sercach i wiary, że Pan zmartwychwstał dla nas!
(♪ „Ta Krew, z grzechu obmywa nas. Ta Krew, czyni nas bielszym od śniegu. Ta Krew, z grzechu obmywa nas. To jest Baranka święta Krew”).