Certyfikat

Dziś otrzymaliśmy szczególne podziękowanie:

Szczęść Boże,
Dziękujemy za wspólną modlitwę w ramach kampanii Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie „Milion dzieci modli się na różańcu”. W załączniku przesyłamy certyfikat uczestnictwa w tym pięknym dziele, które – jak wierzymy – było siłą dla wielu chrześcijan na świecie, cierpiących z powodu wyznawanej wiary w Chrystusa.
Zapraszamy do uczestnictwa w tym projekcie w kolejnych latach. W tym roku modlitwa różańcowa „Miliona dzieci modli się na różańcu” odbędzie się 18 października 2021 roku. Szczegóły można znaleźć na stronie www.modlitwamilionadzieci.pl.

Serdecznie pozdrawiamy

Zespół Pomoc Kościołowi w Potrzebie