Elektroniczna odpłatność – ważne!

Drodzy Rodzice,
W dniu dzisiejszym została uruchomiona odpłatność przez e-mail. Otrzymaliście Państwo wiadomość na adres wskazany w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola lub woli kontynuacji. Wybrany został jeden z podanych przez Was adresów – u maluszków był to adres dotychczasowej korespondencji mailowej (adres, z którego Państwo przesyłaliście kartę zgłoszenia i list motywacyjny), w gr 2 i 3 (adres, który zdołaliśmy odczytać 😉

Proszę o sprawdzenie poczty. W przypadku nie otrzymania maila u żadnego z rodziców, proszę o informację zwrotną z zaznaczaniem nazwiska i imienia dziecka.

Proszę o sprawdzenie, czy wszystkie dane i kwoty na pasku się zgadzają. W przypadku rozbieżności danych lub kwot (wersji elektronicznej i wersji papierowej) proszę o informację zwrotną.

Bardzo dziękuję p. Cichowiczowi za pomysł i pomoc w wykonaniu tego udogodnienia.