Godzina przyprowadzania dzieci

Przedszkole urzęduje w godzinach 6:00 – 17:00. Bardzo prosimy, aby przyprowadzać dzieci do godziny 8:15.