Odpłatność – rozliczenie marca i czerwca

Drodzy Rodzice,
Na koniec czerwca została rozliczona odpłatność za Przedszkole za miesiące marzec i czerwiec, i tak:
1. Ci z Państwa, którzy dokonali wpłaty należności za marzec i nie korzystali z opieki przedszkolnej w trybie reżimu sanitarnego w czerwcu, otrzymają zwrot. Jest to nadpłata z części marcowej opłaty stałej oraz zajęć dodatkowych.
2. Ci z Państwa, którzy nie dokonali opłaty za marzec, albo dokonali tej opłaty, ale korzystali z opieki w trybie reżimu sanitarnego w czerwcu, otrzymali dziś w indywidualnych wiadomościach mailowych kwotę do zapłaty. Proszę o jej uregulowanie do 15.08.2020r.
W najbliższych dniach zostanie naliczona opłata za dyżur sierpniowy (te dzieci, które zostały na dyżur zapisane). Kwota zostanie wysłana poprzez indywidualnego maila. Proszę o jej uregulowanie do tego samego dnia, tj. 15.08.2020r.
Z poważaniem
Dyrektor Przedszkola