Opłaty dodatkowe

Drodzy Rodzice

 

Od października wszelkie opłaty dodatkowe za wycieczki, teatrzyki, warsztaty, itp. będą zbierane przy odpłatności w miesiącu poprzedzającym dane wydarzenie. W kwitariuszu odpłatności pojawią się nowe rubryki: SZACHY, ROBOTYKA oraz  INNE. Opłaty dodatkowe będą umieszczane w rubryce INNE.

 

W wyniku Państwa zapisów w roku szkolnym 2019/2020 będą odbywały się nowe zajęcia dodatkowe:

ROBOTYKA – 30 zł za 2 zajęcia w miesiącu (wiek 5-latki). Zajęcia będą odbywały się w czwartki co dwa tygodnie (licząc od 10.10.2019r.). Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony w najbliższym czasie.
Zajęcia będą odbywały się w dwóch grupach: Grupa I – 15.00-15.40 oraz Grupa II – 15.45-16.20. Zapisów do poszczególnych grup dokonają nauczycielki biorąc pod uwagę godzinę odbierania przez Państwa dzieci.


SZACHY – 
80 zł za 4 zajęcia w miesiącu (wiek 4-5 latki). Zajęcia będą odbywały się we wtorki 14.00-14.30 w sali logopedycznej.

Wszystkie opłaty będą Państwu doliczane do odpłatności.

W związku ze zbyt małą liczbą chętnych na ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO-PLASTYCZNE nie uruchamiamy tych zajęć.