Organizacja pracy od 01.09 – nowe wytyczne

Drodzy Rodzice,
W związku z pojawieniem się nowych wytycznych GIS w sprawie organizacji pracy przedszkoli od 01 września 2020 r., informujemy, że wszystkie dzieci zapisane do naszej placówki będą mogły od 1 września uczęszczać do przedszkola.
W najbliższym czasie wszelkie informacje dotyczące organizacji roku szkolnego z uwzględnieniem nowych wytycznych zostaną Państwu przedstawione (pojawią się na stronie internetowej przedszkola).