Organizacja roku szkolnego od 01.09.2020r.

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci, Promykowa Rodzinko 🙂
Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Dziękujemy, że wybraliście nasze Przedszkole. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się stworzyć miejsce, gdzie będziecie się czuć dobrze i bezpiecznie. Cieszymy się, że wkrótce zobaczymy nasze Kochane Promyczki. Niektórych nie widzieliśmy już kilka miesięcy i bardzo się stęskniliśmy.
Obecna sytuacja epidemiczna nie pozwala nam na zorganizowanie wspólnego zebrania organizacyjnego, jednak pragniemy przekazać Państwu istotne informacje.
Od 1 września nasze Przedszkole będzie czynne od godziny 7 do godziny 17 (jest to związane ze stanem epidemii)
Prosimy aby przyprowadzać dzieci do przedszkola do godziny 8.15. Po tej godzinie placówka nie będzie przyjmowała dzieci, a na ciągach komunikacyjnych oraz w szatni przeprowadzona zostanie dezynfekcja. Wszystkie procedury, które wprowadzamy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa Waszych dzieci podczas pobytu w naszym Przedszkolu. Uprzejmie prosimy o zrozumienie, a także dbanie o bezpieczeństwo własne, dzieci oraz pracowników naszej placówki.
Przydział grup:
„Pszczółki” (dzieci 3-letnie): mgr Agata Nowak, mgr Agnieszka Graj, pomoc nauczyciela Pani Berandeta Bartkowiak.
„Żabki” (dzieci 4-lenie): mgr Beata Kwaśna-Krygier, mgr Anna Kleeber-Rumatowska, pomoc nauczyciela Pani Aleksandra Maćkowska.
„Jeżyki” (dzieci 5-letnie): mgr Magdalena Sołtysiak, mgr Marianna Skorlińska, pomoc nauczyciela Pani Małgorzata Wojtuś.
Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w naszym przedszkolu posiadają wymagane kwalifikacje do pracy z dziećmi, regularnie się dokształcają wzbogacając swoje umiejętności i pogłębiając wiedzę.
Pożegnałyśmy w tym roku trzy nauczycielki: p. Bożenę Książkiewicz, która od września będzie pełniła funkcję v-ce dyrektora przedszkola w innej placówce, p. Emilię Fudymę, która rozeznała swoje powołanie i we wrześniu wstępuje do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek, oraz p. Annę Tofil, która własną decyzją zmienia swoje miejsce pracy. Wszystkim Paniom serdecznie dziękujemy za ich pracę, trud włożony w wychowanie naszych Promyczków, zaangażowanie, wzajemną pomoc, a nade wszystko za każde dobre słowo. Na zawsze zostaniecie w naszych Promykowych sercach 😉
Istnieje możliwość indywidualnych spotkań z nauczycielkami (po wcześniejszym umówieniu się). Kontakt e-mail do pracowników przedszkola otrzymają Państwo na początku września od nauczycieli grup.
Podstawową dokumentacją regulującą zasady działania naszej placówki jest statut (dostępny na naszej stronie internetowej). Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego, którą wzbogacamy katolicką koncepcją wychowania.
Wyprawka dla maluszka – „Pszczółki”:
– kapcie wsuwane – prosimy aby buty na zmianę były łatwe do zakładania, na jasnym spodzie, najlepiej na rzep lub gumkę, (prosimy o podpisanie każdego buta)
– dwa komplety ubrań na zmianę (w worku z materiału)
– komplet pościeli (kocyk i poduszka, prosimy o podpisanie) – leżakowanie dzieci rozpoczną 14.09.2020 r.
Wyprawka dla średniaka i starszaka – „Żabki” i „Jeżyki”:
– kapcie wsuwane – prosimy aby buty na zmianę były łatwe do zakładania, na jasnym spodzie, najlepiej na rzep lub gumkę, (prosimy o podpisanie każdego buta)
– komplet ubrań na zmianę (w worku z materiału)
Wszystkie rzeczy dziecka pozostawiacie Państwo na cały tydzień, jednak prosimy zabierać je do prania w każdy piątek (także dla dzieci nieobecnych).
Wyprawka plastyczna zostanie zamówiona przez nauczycielki poszczególnych grup – szczegółowe informacje będą przekazane przez wychowawczynie.
Kalendarz wydarzeń oraz informacja dotycząca zajęć dodatkowych zostaną udostępnione na stronie internetowej.
Miejscem, gdzie znajdą Państwo informacje i zdjęcia z życia przedszkolnego, jest nasza strona internetowa: promyki.caritaspoznan.pl
W czasie epidemii nie będziemy zamieszczać informacji na tablicy korkowej w szatni przedszkolnej.
Płatności za przedszkole dokonujecie Państwo przelewem na konto Caritas Poznańskiej. Do 6- każdego miesiąca wydawane są informację o kwotach do zapłaty, które należy uiścić do 15 każdego miesiąca. Zwroty za wyżywienie z danego miesiąca są odliczane w miesiącu następnym. Bardzo prosimy o terminowe regulowanie płatności oraz wpłacanie kwot całkowicie zgodnych z rachunkiem. Przypominamy o prawidłowym tytule wpłat: Nazwisko Imię Miesiąc Rok, np. Jan Kowalski Wrzesień 2020
Prosimy aby każdego dnia dzieci posiadały strój odpowiedni do pogody, abyśmy mogli wychodzić na przedszkolny plac zabaw lub spacer.
Jeśli tylko będą Państwo chcieli porozmawiać jesteśmy do Państwa dyspozycji. W celu umówienia spotkania z dyrektorem przedszkola prosimy o kontakt: promyki@caritaspoznan.pl
W ubiegłym roku powstała w naszym Przedszkolu Pierwsza Róża Różańcowa Promykowej Rodziny. W codzienną modlitwę włączyli się rodzice i pracownicy naszego Przedszkola. Do utworzenia Drugiej Róży brakuje 14 osób. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany dołączeniem proszę o kontakt z p. Marianną.
Życzymy Państwu i sobie dobrej współpracy. Wierzymy, że wspólnie będziemy troszczyć się o wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci oraz dbać o dobro i rozwój naszej placówki.
Z wyrazami szacunku
Agnieszka Graj