Przedszkole otwarte od 01.06.2020

Drodzy Rodzice,

W związku z planowanym uruchomieniem naszej placówki w trybie reżimu sanitarnego, organ prowadzący przedszkole zobowiązał wszystkich pracowników do wykonania testów na obecność Covid-19. Czas oczekiwania na wynik testu wynosi kilka dni. W związku z tym, jesteśmy zobowiązani przesunąć termin otwarcia naszego Przedszkola na dzień 01.06.2020r.

O zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu dziecka poinformujemy w indywidualnym mailu.