Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Drodzy Rodzice – dzieci uczęszczających obecnie do naszego przedszkola,
Od dziś można odbierać wydrukowane dla dzieci (zamierzających kontynuować edukację przedszkolną w naszej placówce) karty zgłoszenia dziecka na nowy rok szkolny. Proszę nie drukować kart ze strony internetowej. Wypełnione i podpisane karty proszę przekazać do 26.02.2021r. pracownikom pełniącym dyżur w szatni.

Drodzy Rodzice – dzieci planujących rozpocząć u nas swoją przedszkolną przygodę,
Karty zgłoszenia dla nowych kandydatów pojawią się 26.02.2021r. (w przedszkolu i na naszej stronie internetowej – przy wyborze karty ze strony internetowej proszę zwrócić uwagę, aby wybrać kartę na nowy rok szkolny: 2021/2022)
Wypełnioną i podpisaną kartę oraz list motywacyjny należy przekazać w dniach 01-31.03.2021r. na ręce pracownika naszej placówki.

W zakładce Rekrutacja/warunki i karta pojawiły się warunki rekrutacji do naszego przedszkola – Regulamin rekrutacji 2021-2022