Ważna informacja

Drodzy Rodzice,
Umowy na nowy rok szkolny 2021-2022 podpisują wszyscy rodzice, także dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola do grup: Pszczółek i Żabek oraz dwa pozostające w przedszkolu Jeżyki 🙂

1. Dzieci obecnie uczęszczające – umowy zostaną Państwu wydane przy odbiorze dziecka. Proszę je uzupełnić i podpisane zwrócić do placówki (oba egzemplarze). Po nadaniu im numeru (numer umowy nadaje dyrektor przedszkola), zostaną podpisane przez dyrektora przedszkola i jeden egzemplarz zostanie Państwu zwrócony. Proszę pamiętać, aby wybrać i uzupełnić jeden podpunkt: a) lub b) w § 8 pkt 4, który jest obowiązkowy. Na trzech pierwszych stronach proszę o umieszczenie parafek, na ostatniej czytelny podpis – wystarczy podpis jednego rodzica.

2. Dzieci nowo przyjęte – podpisanie umów odbędzie się 22.04.2021r. w godzinach 12:00-17:00. Nie ma potrzeby umawiania się na konkretną godzinę. Podpisywanie umów będzie odbywało się płynnie, tak jak Państwo przyjdziecie. Do podpisania umowy wystarczy jeden rodzic. Uprzejmie proszę o pozostawienie późniejszych godzin dla obojga rodziców pracujących.

Z poważaniem
Dyrektor Przedszkola „Promyki”
Agnieszka Graj