Ważne informacje

Szanowni Państwo,
Przypominamy o nadal istniejących procedurach reżimu sanitarnego w naszym Przedszkolu.

Maluszki mogą przynosić tylko jedną zabawkę (tylko wtedy, gdy dziecko ma problem z adaptacją przedszkolną).

Proszę, by dzieci nie przynosiły dodatkowych plecaków, piórników, po kilka zabawek, jedzenia ani napojów, które pozostawiane są w szafkach dziecięcych. W tym trudnym czasie minimalizujemy w Przedszkolu to, co dzieci przynoszą z domu.

Proszę zwrócić uwagę na stan zdrowia dzieci. Coraz częściej odsyłamy dzieci z katarem, złym samopoczuciem, stanem podgorączkowym… Wszystkim nam zależy na zapewnieniu jak największego bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom. Jeśli Państwa dziecko ma w/w objawy – proszę zatrzymać je w domu. Proszę zwrócić uwagę na to, że powoli zamykane są klasy w szkołach niedaleko nas. Wirus Sars-Cov-2 jest coraz bardziej aktywny. Miejmy to na uwadze i wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo nasze i innych. W przedszkolu szczególnie trudno zachować dzieciom dystans, większość dzieci nie zasłania ust podczas kichania, czy kaszlenia. Są dzieci, które nie mają utrwalonego nawyku prawidłowego mycia rąk (niektóre myją ręce bez użycia mydła, opłukując je tylko chwilę pod wodą!).

Przypominamy o zasadach przebywania w przedsionku: tylko w maseczce, obowiązkowa dezynfekcja rąk, tylko 1 osoba. Chrońmy siebie nawzajem.