Wyniki rekrutacji na rok 2021/2022

UWAGA! WAŻNE!

Do 21 kwietnia 2021 r. rodzice dzieci przyjętych do naszego przedszkola potwierdzają swój wybór poprzez
wysłanie pisemnej deklaracji na adres: promyki@caritaspoznan.pl

W wysłanym e-mailu prosimy zaznaczyć opcję: Chcę otrzymać potwierdzenie odbioru.

Brak wysłania potwierdzenia będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu. Na zwolnione miejsca zostaną przyjęte dzieci z listy rezerwowej.


Lista dzieci przyjętych do Przedszkola – 2021/2022

 1. Bodzek Stanisław
 2. Chlebowski Tymoteusz
 3. Domański Feliks
 4. Gniatkowski Robert
 5. Hejne Maria
 6. Janicka Klementyna
 7. Kapuścińska Sara
 8. Karwowski Patryk
 9. Kuchta Mikołaj
 10. Kurzawski Jakub Antoni
 11. Matuszak Karol Łukasz
 12. Michałek Helena
 13. Mikołajski Jerzy
 14. Miksza Leonard
 15. Mroczkowski Tadeusz
 16. Pacek Radosław
 17. Piec Alicja
 18. Podolecki Tymoteusz
 19. Słoniowski Jan
 20. Smolińska Teresa Rita
 21. Stadnik Piotr
 22. Szczudrawa Stanisław
 23. Urbański Nikodem
 24. Walczak Kornelia
 25. Wiczyński Wojciech


Lista dzieci nieprzyjętych – l
ista rezerwowa:

 1. Goślicki Mikołaj Jan
 2. Kucharska Rita


Podpisywanie umów
odbędzie się 22.04.2021 (czwartek) w godzinach od 12:00 – 17:00.

Istnieje możliwość podpisania umowy w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się – w tym celu prosimy o kontakt: promyki@caritaspoznan.pl

Adaptacja dla nowych przedszkolaków odbędzie się w drugiej połowie sierpnia. W związku ze zmieniającymi się zasadami bezpieczeństwa, szczegóły udostępnimy na naszej stronie internetowej w pierwszych tygodniach sierpnia z uwzględnieniem obowiązujących obostrzeń.