Wielkopolski Okrągły Stół Edukacyjny

Kuratorium Oświaty w Poznaniu zaprasza nauczycieli, rodziców, uczniów do udziału w Wielkopolskim Okrągłym Stole Edukacyjnym.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2019/08/zaproszeniu-do-udzialu-w-wielkopolskim-okraglym-stole-edukacyjnym-4-wrzesnia-2019/

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań