Zdjęcia z baliku

Drodzy Rodzice, są do odebrania zamówione zdjęcia z baliku, można je odbierać u wychowawczyń.