Zwolnienie z opłat przedszkolnych

Szanowni Państwo,

W związku z ograniczeniem funkcjonowania Przedszkola  spowodowanym szerzeniem się  epidemii wirusa SARS-CoV-2 Caritas Poznańska, jako organ prowadzący, wraz z Dyrektorem Przedszkola, biorąc pod uwagę misję Przedszkola i jego charakter, a także w pełni rozumiejąc potrzeby i oczekiwania rodziców, w odniesieniu do rozliczeń opłat uiszczanych na rzecz Przedszkola postanowiły:

w całości zwolnić opiekunów prawnych z uiszczania wszelkich opłat za okres, w którym Przedszkole będzie zamknięte z powodu epidemii dla osób niekorzystających z usług placówki.

W związku z powyższym pobrane wcześniej opłaty za wyżywienie dziecka w Przedszkolu za cały okres nieobecności dziecka w miesiącu marcu zostaną zaliczone na poczet opłaty należnej za pierwszy okres po wznowieniu normalnej pracy Przedszkola. Zwrócone zostanie także uiszczone wcześniej czesne za okres marca, w którym przedszkole nie świadczyło usług (dot. dzieci, dla których przedszkole nie mogło zorganizować zajęć stacjonarnych). Kwietniowa opłata stała zostanie pomniejszona o czas, w którym przedszkole nie będzie świadczyło usług dla wszystkich dzieci (dot. dzieci, dla których przedszkole nie będzie mogło zorganizować zajęć stacjonarnych).

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: promyki(at)caritaspoznan.pl

Życzymy zdrowia i mamy nadzieję, że już wkrótce wszyscy ponownie spotkamy się w murach Przedszkola.

 

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Graj
Dyrektor Przedszkola